disclaimer Disclaimer
© uitgeverij padiki 2014 - 2023
Disclaimer Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Padiki.nl geeft geen enkele garantie op het goed functioneren van deze site, noch op de informatie of inhoud van deze site en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of beschadigingen, in welke vorm dan ook, die voortkomen uit het gebruik van deze site. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze websites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder (schriftelijke) toestemming. Persoonlijk Als u online gegevens invult en verzendt, geeft u Padiki.nl toestemming deze gegevens te gebruiken. Padiki.nl zal vertrouwelijk met deze gegevens omgaan en ze alleen ter beschikking stellen aan derden in het kader van bemiddeling. U kunt deze website bezoeken ook zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van u nodig hebben, zoals bijvoorbeeld naam enz bij informatie-aanvraag. Padiki..nl hecht waarde aan uw privacy. Geen enkele door u verschafte informatie zal gebruikt worden voor andere doeleinden dan waar deze voor bedoeld is. Elke informatie, verschaft door een bezoeker, wordt beschouwd als vertrouwelijk. Links naar andere sites Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites of voor de privacybescherming op die websites. Padiki.nl behoudt zich het recht deze disclaimer te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Website-ontwikkeling: HenkKuijpers@xs4all.nl